HO Surgical

HO Rule

Semua HO bertugas di Jabatan Pembedahan hendaklah melengkapkan Buku Log dengan maklumat seperti berikut ; sijil/CME dan markah
Borang Penilaian hendaklah di lengkapkan 4 minggu sebelum tamat penempatan dan telah selesai di nilai oleh Pakar
Surat Sulit hendaklah di lengkapkan 2 minggu sebelum tamat penempatan dan hendaklah di perolehi dari sumber manusia
Semua HO juga perlu melengkapkan SKT 2 minggu sebelum tamat penempatan.
Kegagalan melengkapkan maklumat diatas akan mengakibatkan kesulitan di kedua-kedua belah pihak dalam meneruskan penempatan seterusnya.

Welcome Pack HO General Surgery

 

Borang Cuti

BORANG PERFORMA.xls

GENERAL SURGERY SCHEDULE.xlsx

Guideline.pdf

Additional for log book.pdf

HO allocation letter.pdf

HOUSEMAN TAGGING ATTENDANCE.pdf

HOUSEOFFICER ASSESSMENT SURGICAL DEPARTMENT HSAJB.pdf

SURGEON ASSESSMENT OF HOUSEOFFICER IN SURGICAL DEPARTMENT HSAJB.pdf

welcoming address.pdf